xcounter
#

Від С2 до С4ISR: що ховається за цими абревіатурами

Як впливають на бойові можливості збройних сил системи управління та автоматизації різного рівня
Від С2 до С4ISR: що ховається за цими абревіатурами
1794

У публікаціях на тему бойового управління традиційно використовуються різни абревіатури. Наприклад: С2, С4I чи С4ISR. У чому різниця? Defense Express пропонує нашим читачам розібратись у хитросплетіннях цих букв та цифр.

Бойові можливості збройних сил значною мірою залежать від мобільності військ, рівня підготовки особового складу, наявності та ефективності застосування систем управління та автоматизації різного рівня.

Системи управління, в яких автоматизовані тільки дві функції, наприклад, Command and Control, відноситимуться до класу “СС”

Системи управління, в яких автоматизовані тільки дві функції, наприклад, Command and Control, відноситимуться до класу “СС”. Для простоти абревіатура класу позначається як С2. Якщо в системі автоматизовано чотири функції (Command, Control, Communications, Computers), то таку систему слід віднести до класу “СССС”, або С4. При цьому функції, що починаються з букви “С” є базовими, а всі інші – додатковими.

Читайте також: В Україні з’явилася нова оборонна компанія UADEFENSE

З погляду автоматизації управлінських функцій (завдань), та система управління, яка відноситься до класу, що містить в своїй абревіатурі більше букв “С”, буде мати більш високу функціональність. Наприклад, система класу С2SR поступатиметься “простій” системі класу С4 по “широті спектру” завдань, що вирішуються в автоматизованому режимі.

З погляду автоматизації управлінських функцій (завдань), та система управління, яка відноситься до класу, що містить в своїй абревіатурі більше букв “С”, буде мати більш високу функціональність.

Системи, в яких автоматизовані функції Command and Control, повинні вирішувати в автоматизованому режимі такі завдання:

  • здійснювати відображення і передачу сформульованих бойових завдань підлеглим органам управління (об'єктам управління) у формалізованому текстовому і графічному вигляді (файли) з використанням єдиної “безшовної” обчислювальної мережі;
  • автоматично визначати положення своїх об'єктів управління (до окремого транспортного засобу) і періодично сповіщати свої органи управління і сусідів про їх місцезнаходження з відображенням на електронній карті (ЕК);
  • здійснювати ручне або напівавтоматичне відображення на ЕК та автоматичний обмін даними про об'єкти супротивника, перешкоди і елементи інфраструктури на полі бою, виявлених (об'єктами) елементами системи;
  • автоматичний розрахунок і вибір маршрутів руху за відомими даними про дорожню мережу і відображення шляху, пройденого об'єктом системи.
Системи класу С2 дозволяють командирові лише швидко довести ухвалене ним рішення до підлеглих і проконтролювати хід його виконання.

Системи класу С2 дозволяють командирові лише швидко довести ухвалене ним рішення до підлеглих і проконтролювати хід його виконання. При цьому функції оцінки обстановки і ухвалення рішення повністю покладаються на самого командира. Окрім самого командира, система повідомляє будь-який об'єкт управління про положення і стан сусідів в ході виконання бойових завдань – реалізується так звана “ситуативна обізнаність”.

Крім того, частина систем, що відносяться до класу С2 здатні виконувати взаємне розпізнавання об'єктів, що входять в систему, за принципом “свій-чужий”, а також виконувати ідентифікацію цілей і видачу в автоматичному режимі цілевказівки засобам вогневого ураження, що входять в систему.

Системи управління, в яких автоматизовані такі функції, мають позначення “SR” (Surveillance and Reconnaissance) і позначаються як С2SR або С2+.

Частина систем, що відносяться до класу С2 здатні виконувати взаємне розпізнавання об'єктів, що входять в систему, за принципом “свій-чужий”

При цьому, обчислювальна техніка, що використовуються в системах класу С2, розглядається західними фахівцями тільки як засіб первинної, а не повної, обробки і відображення інформації.

Тому, хоч системи С2 і мають в своєму складі персональні ЕОМ, але слова “Computers” і відповідної букви в абревіатурі свого класу не мають. Інакше кажучи – система класу С2 лише допомагає посадовим особам ставити підлеглим завдання, збирати і відображатиінформацію про поточне положення своїх об'єктів управління, положення супротивника і нейтральних об'єктів.

При цьому, про “інтелектуальну підтримку ухвалення рішення” і тим більше – про вироблення яких-небудь варіантів рішення на бій та їх моделювання не йдеться.

Наявність же в абревіатурі класу системи четвертої букви “С” (Computers), а також букви “І” (Intelligence) передбачає повну автоматичну обробку даних та вироблення варіанту ситуативного рішення командира.

Відмінна ознака систем, що забезпечують автоматичну організацію мереж зв'язку і локальних обчислювальних мереж, – наявність в їх назві слова Communications. Наявність же в абревіатурі класу системи четвертої букви “С” (Computers), а також букви “І” (Intelligence) передбачає, по-перше, повну автоматичну обробку даних, отриманих в ході реалізації перших два “С”, – Command and Control.

А по-друге – вироблення на підставі обробки первинних даних варіанту ситуативного рішення командира і його бачення в найбільш зручній для сприйняття людиною формі.

Принципова відмінність систем класу С4ІSR від класу С2 полягає у вищому ступені автоматизації інформаційних (управлінських) завдань

Системи класу С4 (крім виконання функцій, реалізованих в системах класу С2 і С3), повинні бути здатними вирішувати такі завдання:

  • повна автоматизація методів збору і обробки інформації;
  • інформаційна підтримка вироблення командиром варіантів рішення (наявність програм типу “Sketch in the decision” (“Нарис в рішення”);
  • математичне моделювання результатів бойових дій за вибраними варіантами виконання бойових завдань з графічним відображенням змодельованого ходу і результатів бойових дій на електронних картах, зокрема – з використанням засобів тривимірного відображення поля бою;
  • інформаційна підтримка розробки плануючих документів, що здійснює перетворення графічних і аудіо матеріалів в плануючі документи;
  • інформаційна підтримка ухвалення часткових рішень у ході виконання бойового завдання, що здійснює оновлення оцінок і висновків на основі інформації, отриманої в ході операції.
У арміях навіть найрозвиненіших у промисловому відношенні країн всі системи класу С4ІSR за своєю приналежністю відносяться до АСУВ оперативної або оперативно-стратегічної ланки військового управління.

Таким чином, принципова відмінність систем класу С4ІSR від класу С2 полягає у вищому ступені автоматизації інформаційних (управлінських) завдань.

При цьому вкрай важлива деталь: у арміях навіть найрозвиненіших у промисловому відношенні країн всі системи класу С4ІSR за своєю приналежністю відносяться до АСУВ оперативної або оперативно-стратегічної ланки військового управління.

Читайте також: "Дзвін" на практиці: командувачі Сухопутних військ та ОК "Північ" оцінили роботу нової АСУВ - пряма мова та відео