180207 liga 1Ліга оборонних підприємств України звернулася до кандидатів у Президенти України з закликом врахувати необхідність розв’язання низки проблемних питань в оборонно-промисловій та військово-технічній сферах.

 

В об'єднанні приватних оборонних підприємств перелічили наявні проблемні питання які потребують негайного вирішення та висловили сподівання, на те, що дієві практичні заходи в напряму розбудови та створення міцної вітчизняної оборонної промисловості знайдуть відображення у передвиборчих програмах кандидатів в Президенти України та будуть реалізовані в Державі переможцем електоральних перегонів.

 

Зокрема, у відкритому зверненні від імені численних колективів підприємств оборонної галузі (до складу Ліги нині входить близько 60 приватних підприємств ОПК України) керівництво громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України» закликало розв’язати низку проблемних питань фінансово-економічного характеру.

 

До таких проблем керівництво Ліги відносить недосконалу систему ціноутворення на продукцію оборонного призначення та відсутність особливого режиму кредитування підприємств-виконавців державного оборонного замовлення державними банківськими установами. Крім того, представники Ліги вважають неузгодженість 3-річної системи планування державного оборонного замовлення з відповідними строками фінансового (бюджетного) планування в державі недоречною з точки зору фінансово-економічного характеру.

 

У своєму зверненні до кандидатів у Президенти України керівництво Ліги оборонних підприємств України виокремило низку проблемних питань нормативно-правового плану, а саме недосконалість нормативно-правової база з питань розробки та постановки на виробництво продукції оборонного призначення та недосконалість законодавної і нормативно-правової бази захисту авторських прав. Також, представники зауважили, що до цього часу не створені привабливі умови для залучення іноземних інвестицій в науково-технічну та інноваційно-технологічну сфери. На їх думку, нормативно-правова база з питань державного приватного партнерства потребує вдосконалення.

 

До того ж, у офіційному зверненні Ліги було зазначено, що існують проблемні питання, які мають місце в реалізації державою оборонно-промислової та військово-технічної політики. Керівники Ліги вважають, що існує ціла низка проблем, пов’язаних із виконанням заходів імпортозаміщення. Вони виразили потребу удосконалення діяльність інституту генеральних конструкторів за напрямами і видами озброєння та військової техніки, оновлення його складу, створення під їх керівництвом розгалуженої мережі головних конструкторів, відповідальних за складові частини. Також, представники зазначили, що існує відсутність доступної інформаційної бази щодо програм переозброєння армії та технологічного переобладнання оборонної галузі та відсутність системи у визначенні пріоритетів науково-технічного та інноваційно-технологічного розвитку. Як наслідок – неузгодженість цих питань з напрямами військово-технічної та оборонно-промислової політики, визначеними відповідними документами державного оборонного планування. До того ж, до проблем оборонно-промислової та військово-технічної політики було віднесено відсутність рівних умов між приватними та державними підприємствами під час виконання заходів із розвитку виробництва та відсутність системи стандартизації та сертифікації випробувально-вимірювальної бази, також відмітило керівництво.

 

«На жаль, з моменту отримання Україною незалежності політика держави в сфері регулювання діяльності оборонно-промислового комплексу завжди була непослідовною і хаотичною. Внаслідок цього наразі його можна охарактеризувати як не структурований, розбалансований, за більшістю збитковий, з численними проблемами та не вирішеними питаннями. Як результат, на сьогоднішній день в країні, на території якої ведуться бойові дії, до цього часу не визначено державний орган, відповідальний за формування та реалізацію державної оборонно-промислової політики», — зазначається у зверненні Ліги.

 

«Підприємства усіх форм власності вимушені самостійно шукати шляхи вирішення проблем, існуючих в оборонно-промисловій та військово-технічній сферах», — також наголошується у зверненні Ліги.

  180207 liga 2

 

Відкрите звернення

громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України»

до кандидатів у Президенти України

Шановні кандидати у Президенти України!

 

Від імені численних колективів підприємств оборонної галузі до Вас звертається керівництво громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України».

 

Сучасний розвиток реального сектору економіки безпосередньо пов’язаний з розвитком вітчизняного оборонно-промислового комплексу, складовими якого є оборонні підприємства як державної, так и приватної форм власності.

 

На жаль, з моменту отримання Україною незалежності політика держави в сфері регулювання діяльності оборонно-промислового комплексу завжди була непослідовною і хаотичною. Внаслідок цього наразі його можна охарактеризувати як не структурований, розбалансований, за більшістю збитковий, з численними проблемами та не вирішеними питаннями.

 

Як результат, на сьогоднішній день в країні, на території якої ведуться бойові дії, до цього часу не визначено державний орган, відповідальний за формування та реалізацію державної оборонно-промислової політики.

 

Підприємства усіх форм власності вимушені самостійно шукати шляхи вирішення проблем, існуючих в оборонно-промисловій та військово-технічній сферах.

 

По-перше, це проблемні питання фінансово-економічного характеру, до яких відносяться такі, як:

 

недосконала система ціноутворення на продукцію оборонного призначення;

 

відсутність особливого режиму кредитування підприємств-виконавців державного оборонного замовлення державними банківськими установами;

неузгодженість 3-річної системи планування державного оборонного замовлення з відповідними строками фінансового (бюджетного) планування в державі.

 

По-друге, це проблемні питання нормативно-правового характеру:

 

недосконала нормативно-правова база з питань розробки та постановки на виробництво продукції оборонного призначення;

 

недосконала законодавча і нормативно-правова база захисту авторських прав;

 

до цього часу не створені привабливі умови для залучення іноземних інвестицій в науково-технічну та інноваційно-технологічну сфери;

 

потребує вдосконалення нормативно-правова база з питань державного приватного партнерства.

 

По-третє, це проблемні питання, які мають місце в реалізації державою оборонно-промислової та військово-технічної політики:

 

існує ціла низка проблем, пов’язаних із виконанням заходів імпортозаміщення;

 

потребує удосконалення діяльність інституту генеральних конструкторів за напрямами і видами озброєння та військової техніки, оновлення його складу, створення під їх керівництвом розгалуженої мережі головних конструкторів, відповідальних за складові частини;

 

відсутність доступної інформаційної бази щодо програм переозброєння армії та технологічного переобладнання оборонної галузі;

 

відсутність системи у визначенні пріоритетів науково-технічного та інноваційно-технологічного розвитку. Як наслідок – неузгодженість цих питань з напрямами військово-технічної та оборонно-промислової політики, визначеними відповідними документами державного оборонного планування;

 

відсутність рівних умов між приватними та державними підприємствами під час виконання заходів із розвитку виробництва;

 

майже відсутня система стандартизації та сертифікації, не сформована випробувально-вимірювальна база.

 

Наведений перелік проблем складає лише частку від тих, що мали би бути вирішеними за часів нашої незалежності, а особливо в умовах відкритої військової агресії з боку Російської Федерації.

 

Шановні кандидати у Президенти України!

 

Працівники оборонної галузі звертаються до Вас з великою надією й очікуванням дієвих практичних заходів в напряму розбудови та створення міцної вітчизняної оборонної промисловості, заходів, які знайдуть відображення не тільки у Ваших передвиборчих програмах, а й будуть реалізовані в державі під Вашим майбутнім мудрим керівництвом.

 

З глибокою повагою

 

Правління та виконавча дирекція

громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України»


 

! При використанні вмісту сайту обов’язковим є активне гіперпосилання на defence-ua.com, що не закрите від індексації пошуковими системами

Переклад

ukarzh-TWenfrdeitptrues