180712 ofsуet ukrteorДія українського офсету розповсюджується на договори, вартість яких перевищує 5 млн. євро.

 

 

У 2010 р. Законом України «Про державне оборонне замовлення» було введено поняття офсетного договору при здійсненні закупівель продукції оборонного призначення за імпортом. Після того, у квітні 2011 р. постановою Кабінету Міністрів України було затверджено Порядок укладення компенсаційних (офсетних) договорів та види компенсацій, що можуть надаватися за компенсаційними (офсетними) договорами. В рамках формування в Україні правового поля офсетної діяльності щодо імпорту продукції та послуг військового призначення за основу був взятий досвід Республіки Польщі.

 

Запровадження офсетної практики в Україні здійснюється за наступною схемою: статтею 8 Закону України «Про державне оборонне замовлення» визначено передумови виникнення офсету, постановою Кабінету Міністрів України затверджено Порядок укладення компенсаційних (офсетних) договорів та видів компенсацій, що можуть надаватися за компенсаційними (офсетними) договорами, при Мінекономрозвитку утворено офсетну комісію. Розгляд та обговорення офсетних пропозицій здійснюється офсетною комісією за поданням офсетного бенефіціара.

 

Дія українського офсету розповсюджується на договори, вартість яких перевищує 5 млн. євро.

 

Вартісна межа закупівель озброєння та військової техніки, при якій виникатимуть офсетні зобов’язанняце мінімальна сума контракту на постачання продукції оборонного призначення, необхідна для виникнення офсету. Так, Румунія, Угорщина та Болгарія висувають вимоги щодо нижньої вартісної межі закупівель у розмірах 3 млн. євро, 4 млн. євро та 5,1 млн. євро відповідно. Польща як країна з подібною до української системою державного регулювання встановила цю межу на рівні 5 млн. євро. У Фінляндії, досвід якої є цікавим для України, навпаки, офсетні зобов’язання виникають у тому разі, коли вартість контракту на постачання продукції та послуг оборонного призначення складає лише 10 тис. євро. Існують також приклади, неприйнятні для країн, яким характерні нерівномірне фінансування оборонного замовлення та дефіцит бюджету – в Австрії умовою виникнення офсету є укладання контракту на суму 22 млн. євро, Швейцарія визначила цей показник на рівні 12,7 млн. євро, Португалія – 10 млн. євро.

 

При Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України створено офсетну комісію. Офсетна комісія є консультативно-дорадчим органом, її персональний склад затверджується відповідним наказом. Основною метою створення комісії є забезпечення на належному рівні координації діяльності суб’єктів офсетної діяльності щодо укладення, виконання та здійснення контролю за виконанням офсетних договорів.

 

Завданнями комісії є розроблення та вдосконалення нормативно-правової бази у сфері офсетної діяльності, координація вибору та діяльності офсетних бенефіціарів, підготовка та надання державним замовникам рекомендацій щодо напрямів та видів офсетних компенсацій. Комісією розглядаються та схвалюються офсетні пропозиції та проекти офсетних договорів, проводиться аналіз інформації щодо основних показників державного оборонного замовлення на відповідний рік у контексті визначення можливості виникнення офсету.

 

180712 ofsуet

 

Одними із завдань офсетної комісії є проведення аналізу інформації щодо основних показників державного оборонного замовлення на відповідний рік у контексті визначення можливості виникнення офсету, а також вивчення та узагальнення міжнародного досвіду застосування офсетних договорів при закупівлі продукції оборонного призначення.

 

Створення в Україні діючої і в подальшому ефективної офсетної системи може потребувати внесення відповідних змін до Державного бюджету України. Мінекономрозвитку як уповноважений орган з питань координації оборонного замовлення забезпечує підготовку та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту основних показників оборонного замовлення на відповідний бюджетний період, контролює діяльність державних замовників під час розміщення оборонного замовлення та виконання державних контрактів.

 

Внутрішньодержавна координація з питань забезпечення упровадження офсетної діяльності в Україні налагоджена належним чином – зокрема, представники Міністерства оборони України та Міністерства фінансів України є членами офсетної комісії, і, в свою чергу, беруть участь у здійсненні заходів, направлених на удосконалення цієї сфери.

 

Разом з тим, розвиток офсетної діяльності в Україні, як і будь-якої іншої галузі, багато в чому залежить не лише від досконалої нормативно-правової бази, належного рівня фінансування, наявності виробничих потужностей тощо.

 

Внутрішня привабливість більшості видів продукції оборонно-промислового комплексу України досить низька, передусім це пов’язано з обмеженістю оборонного бюджету при значних потребах фінансування закупівель озброєнь. Сьогодні підприємства ОПК України характеризуються підвищенням потенціалу міжнародної кооперації, що в майбутньому надасть їм можливість зайняти певні позиції на міжнародному ринку озброєнь.

 

За умов, що сформувались в оборонно-промисловому комплексі України, офсетні схеми можуть забезпечити його розвиток лише якщо в державі реалізується ефективна науково-технічна політика, розроблені моделі інноваційного розвитку підприємств, програми підтримки промисловості та створення за рахунок міжнародного співробітництва конкурентної продукції військового призначення. Паралельно з цим має розвиватись офсетна діяльність – невід’ємна складова зовнішньоекономічних операцій.

 

Однією із особливостей українського офсету є розмір компенсацій (офсетний коефіцієнт) – від 65% до 100% основного договору в залежності від галузі. Так, авіаційна галузь відзначена стовідсотковим коефіцієнтом компенсації, в той же час топографічна галузь відображена коефіцієнтом у 65%, що обумовлено прогнозованою вартістю можливих контрактів на постачання підофсетної продукції. Водночас, положеннями Порядку передбачено, що офсетні вимоги визначаються з урахуванням пропозицій представників державних підприємств, які залучаються як консультанти з питань визначення офсетних вимог та прийняття офсетних пропозицій. Тобто, у разі якщо державне підприємство, залучене як консультант, запропонує змінити цей показник, а офсетна комісія підтримає таку пропозицію, то відсотковий коефіцієнт може коригуватись – звісно, в межах визначених показників. Слід також додати, що офсетний коефіцієнт є предметом переговорів з контрагентом, і коефіцієнт компенсації по кожному окремому договору повинен стати консенсусом, точкою перетину інтересів сторін.

 

Кожною державою встановлюється процентне співвідношення між прямим та непрямим офсетом у відповідності до цілей її офсетної політики. Прямий офсет являє собою компенсаційний договір, що реалізовується експортером в тій галузі промисловості, до якої в подальшому здійснюватиметься компенсація. Непрямий офсет – це компенсаційні договори, що реалізовуються експортером в галузі промисловості чи інших сферах економіки, безпосередньо не пов’язаних з продукцією оборонного призначення, що постачається.

 

Так, економічно розвинуті країни з високим рівнем наукомісткості виробництва використовують переважно прямий офсет, тобто залучення іноземних інвестицій у підприємства оборонно-промислового комплексу (Швеція, Фінляндія, Греція, Туреччина). Країни, що вибірково освоюють наукомісткі технології та виробництво, застосовують у пропорції, встановленій відповідними нормативними актами, як прямий, так і непрямий офсети (Австрія, Бельгія, Польща). Країни, що розвиваються, використовують переважно непрямий офсет – непрямі проекти в цивільних галузях промисловості (наприклад, Малайзія). Це пояснюється необхідністю розвивати власну оборонну промисловість.Що стосується України, співвідношення прямих і непрямих офсетних операцій на законодавчому рівні не визначено. Зважаючи на той факт, що наразі в Україні створено законодавче підґрунтя для започаткування офсетної практики, в подальшому тип офсетних угод, що переважає на українському ринку, визначатиметься рівнем її соціально-економічного розвитку, цілями, що переслідуватиме Україна при висуванні офсетних вимог, а також обсягами та номенклатурою продукції оборонного призначення, що закуповуватиметься за імпортом.Водночас, слід розуміти, що офсетна практика є для України своєрідною інновацією. Якщо теоретичну складову офсету можна розглянути на прикладі зарубіжних країн, які мають як позитивний, так і негативний досвід використання офсету, то практична складова та об’єктивні реалії можуть поставити перед Україною складні, непрогнозовані питання.

 

Публікація зі спецтеми теорія та практика офсетів: 

 

ГРА НА ПІДВИЩЕННЯ

 

ОФСЕТНИЙ ШАНС

 

Публікації по темі:

 

ЗАВАЖКИЙ ЯКІР, АБО ЧИ МОЖНА ВІДРОДИТИ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

 

СЕРГІЙ СЛЮСАРЕНКО: «МИ ГОТОВІ ДО БОРОТЬБИ. КОНКУРЕНТНОЇ». ЧАСТИНА 1

 

СЕРГІЙ СЛЮСАРЕНКО: «МИ ГОТОВІ ДО БОРОТЬБИ. КОНКУРЕНТНОЇ». ЧАСТИНА 2

 

СЕРГІЙ СЛЮСАРЕНКО: «МИ ГОТОВІ ДО БОРОТЬБИ. КОНКУРЕНТНОЇ». ЧАСТИНА 3

 

 

! При використанні вмісту сайту обов’язковим є активне гіперпосилання на defence-ua.com, що не закрите від індексації пошуковими системами

Переклад

ukarzh-TWenfrdeitptrues