180110 napryam ruhu 0Ефективне функціонування підприємств оборонної промисловості є надзвичайно важливим для будь-якої країни світу. Для України – це, без перебільшення, питання її подальшого існування.

Питання, пов’язані з реформуванням підприємств оборонної промисловості надзвичайно важливі для будь-якої країни світу. Адже це відчутний поштовх до розвитку власної економіки, підтримання науково-технічного потенціалу та зміцнення збройних сил.

Для України, яка вже четвертий рік відстоює свою незалежність, реформування оборонно-промислового комплексу це, без перебільшення, питання її подальшого існування.

 

До участі в комітетських слуханнях з питань реформування оборонно-промислового комплексу України (ОПК) були запрошені народні депутати-члени Комітету, представники центральних органів виконавчої влади, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Державного концерну «Укроборонпром», представники підприємств, установ та організацій оборонної сфери, Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, Офісу зв’язку НАТО в Україні.

 

Голова Комітету Сергій Пашинський зазначив, що вітчизняний оборонно-промисловий комплекс із системою управління об’єктами державної власності, організованою за зразком радянського ВПК, в сучасних умовах є неефективним та потребує глибинних реформ. Відтак, незважаючи на прийняття в Україні останніми роками основних стратегічних та концептуальних документів: Воєнної доктрини, Концепції розвитку сектору безпеки і оборони, Стратегічного оборонного бюлетеня, Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу до 2021 року, Державної цільової програми створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року, ситуація з реформуванням вітчизняного ОПК залишається дуже непростою, і проблемних питань наразі накопичилось набагато більше, аніж є відповідей. Власне, це переконливо довів хід обговорення питань порядку денного комітетських слухань.

 

Зокрема, секретар Комітету Іван Вінник зауважив, що зараз надзвичайно гостро стоїть питання щодо оптимізації ціноутворення на продукцію оборонного призначення, яка б сприяла встановленню фінансового компромісу між інтересами держзамовника та підприємств оборонки. Так, існуюча нині система розрахунків собівартості продукції не дозволяє підприємствам отримувати ринкові норми прибутку. Економія ж витрат на виробництво зменшить ціну оборонної продукції, проте з великою імовірністю вплине на зниження якості виробів, які постачатимуться у війська. А цього допустити не можна. Обговорювалося також питання про надання певних податкових пільг підприємствам, що самостійно реінвестують свій прибуток у розвиток власної виробничої бази. Було запропоновано законодавчо лібералізувати порядок виходу на експортні ринки підприємств, які безпосередньо виготовляють продукцію військового або подвійного призначення. Крім того, настав час позбутися всіх монопольних факторів, які обмежують конкуренцію в галузі та створюють корупційні ризики. Такий прецедент виникає через те, що при виконанні оборонного замовлення підприємства ОПК державної форми власності від самого початку мають пріоритет у фінансуванні державою. До того, аж ніяк не сприяє чесній конкуренції й той факт, що на ДК «Укроборонпром» покладено одночасне виконання двох взаємовиключних функцій – регуляторної та господарюючої. Тобто він регулює діяльність інших підприємств оборонки, у той час, коли й сам є структурою, зацікавленою в отриманні прибутку. Якщо ж зважити на те, що серед виконавців державного оборонного замовлення ДК «Укроборонпром» представлений кількома десятками окремих підприємств, то за таких умов взагалі важко вести мову про ефективність управління з його боку.

 

У свою чергу, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрій Бровченко також говорив про необхідність внесення змін у систему управління державними підприємствами та запропонував позбутися неефективних активів, провести корпоратизацію, а з часом й приватизацію підприємств. Наразі Мінекономрозвитку проводить відповідний аналіз для визначення неефективних державних підприємств оборонки. Крім того, міністерством внесено пропозиції – забезпечити підприємствам ОПК, незалежно від форми власності, умови для самоінвестування, беззбиткової діяльності та отримання належного рівня прибутку; переглянути принципи засекречування оборонних закупівель; визначити порядок проведення частково відкритих закупівель; посилити відповідальність державних замовників за якість планування потреб.

 

Публікація по темі: ЮРІЙ БРОВЧЕНКО: ВНЕСОК ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ У РОЗБУДОВУ УКРАЇНСЬКОГО ОПК ВАЖКО ПЕРЕОЦІНИТИ

 

Заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» із зовнішньоекономічної діяльності Денис Гурак погодився із необхідністю уточнення та внесення відповідних змін у функціонал Держконцерну. Він розповів про те, як відбуватиметься реформування «Укроборнпрому». Зокрема, передбачається запозичити європейський досвід та піти шляхом трансформації й реструктуризації. Тобто задля підвищення виробничої ефективності підприємств, що входять до Державного концерну, пропонується об’єднати їх у холдинги або корпорації. ДК «Укроборонпром» також оголосив тендер для «обрання консультанта світового рівня», який і має «довести до завершення корпоративну трансформацію і реструктуризацію». Під час слухань ця пропозиція викликала певний резонанс та стала приводом для жвавого обговорення. Проте, в «Укроборонпромі» переконані, що від того, наскільки прозоро та з дотриманням міжнародних стандартів відбудеться процес реформування структури, залежатиме в майбутньому залучення в оборонну промисловість країни іноземних інвестицій.

 

Уповноважений представник Міноборони полковник Владислав Шостак, заступник директора Департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки, відмітив великий прогрес в частині залучення приватного сектору економіки до виконання державного оборонного замовлення. За його словами, 2014 року ДК «Укроборонпром» виконував близько 60% оборонного замовлення, а нині його частка становить 45%. Основне завдання оборонного відомства полягає в забезпеченні війська сучасним озброєнням, тому Міноборони готовий працювати з вітчизняними підприємствами будь-якої форми власності. І тут зараз більш привабливими виглядають приватні підприємства: вони є більш мобільними, швидко реагують на потреби армії та виробляють дедалі якіснішу продукцію. Представник оборонного відомства підкреслив, що військові зацікавлені у співпраці саме з вітчизняним ОПК, оскільки закупити озброєння - це тільки одне питання, важливо забезпечити технічне супроводження його експлуатації протягом усього життєвого циклу. Пропозиції щодо реформування підприємств ОПК в Міноборони підготували, спираючись на результати науково-дослідної роботи «Фабрика», яку провів Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки ЗС України. Це дослідження довело перевагу в ефективності принципу корпоративності, коли всі учасники корпорації зацікавлені у кінцевому результаті, над адміністративними важелями управління.

 

180110 napryam ruhu 1

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

За результатами обговорення, з метою прискорення процесу реформування вітчизняного ОПК учасники комітетських слухань підготували наступні рекомендації:

 

Кабінету Міністрів України:

 

вдосконалити законодавство України з метою лібералізації порядку передачі товарів військового та подвійного призначення, що дасть змогу здійснювати експортно-імпортні операції у оборонній сфері усім суб’єктам господарювання-резидентам України, які є виробниками цієї продукції;

 

розробити дорожню карту реформування системи стандартизації та технічного регулювання у сфері розроблення та виробництва продукції та оптимізації порядку калькулювання ціни продукції оборонного призначення з метою забезпечення балансу інтересів державних замовників та підприємств оборонно-промислового комплексу під час закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, яка здійснюється без застосування конкурентних процедур;

 

розробити законодавчі зміни щодо процедур виділення бюджетних коштів в межах виконання державного оборонного замовлення виключно на закупівлю кінцевої продукції;

 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про проведення корпоратизації державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та особливості управління корпоратизованими підприємствами в оборонно-промисловому комплексі України;

 

визначити чіткі критерії оцінки стану державних підприємств, на яких буде встановлено черговість корпоратизації підприємств, які входять до складу Державного концерну «Укроборонпром»;

 

внести на розгляд Верховної Ради України зміни до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» стосовно вилучення із переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, підприємств-учасників Державного концерну «Укроборонпром» та включення таких підприємств до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані;

 

розробити та затвердити порядок управління корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств оборонно-промислового комплексу, щодо яких проведено корпоратизацію;

 

організувати та забезпечити розробку Каталогу спроможностей підприємств ОПК України, до якого включити інформацію щодо напрямів діяльності підприємств, нормативів праці, норм виробітку та інших показників, які застосовуються на підприємствах та враховуються під час

розрахунку ціни на продукцію, роботи і послуги оборонного призначення;

 

розглянути можливість введення пільг по податках та обов’язкових платежах підприємствам оборонно-промислового комплексу, які вкладають власні кошти у розвиток виробничої бази;

 

у зв’язку з численними публікаціями в ЗМІ щодо наявності корупційних ризиків та фінансово-господарських порушень, допущених державними підприємствами оборонно-промислового комплексу, які входять до складу Державного концерну «Укроборонпром» та їх посадовими особами, створити постійно діючу міжвідомчу робочу групу з контролю за використанням бюджетних коштів під час виконання державного оборонного замовлення із залученням до її складу представників Генеральної прокуратури України та Державної фіскальної служби України;

 

Державному концерну «Укроборонпром»:

 

надати Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони інформацію стосовно переліку державних підприємств-учасників Концерну щодо яких порушено справу про банкрутство та/або здійснюються заходи з відновлення платоспроможності, а також інформацію стосовно підприємств-учасників Концерну, в яких існує безнадійна заборгованість перед бюджетами та цільовими фондами з метою розробки стратегії фінансового оздоровлення та відновлення платоспроможності підприємств оборонно-промислового комплексу України.

 

Андрій ЛИСЕНКО,

спеціально для Defense Express

 

Публікації по темі:

 

РОЗВИТОК ОПК – ПЕРШОЧЕРГОВА СПРАВА СЬОГОДЕННЯ

 

ТОЧКА СТАРТУ: ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ВИПРОБУВАНЬ І СЕРТИФІКАЦІЇ ОВТ СТВОРЕНО 

 

В УКРАЇНІ МАЄ З'ЯВИТИСЯ ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТЕХНІКИ

180110 napryam ruhu 2

! При використанні вмісту сайту обов’язковим є активне гіперпосилання на defence-ua.com, що не закрите від індексації пошуковими системами

Переклад

ukarzh-TWenfrdeitptrues