20072017 На поле боя 2Глобальні зміни в світі призвели до кардинальної перестановки сил на міжнародній арені і сприяли корекції концептуальних поглядів світової спільноти і окремих держав на проблеми як власної, так і міжнародної безпеки. Раніше апробовані форми і способи врегулювання конфліктних ситуацій в нових міжнародних умовах виявилися недостатньо ефективними, що спричинило перегляд всієї концепції використання формувань військового призначення у воєнних конфліктах сучасності, а особливо у внутрішніх військових конфліктах та миротворчих операціях.

 


Бойові дії у південно-східному регіоні України засвідчили застосування противником нових підходів до ведення збройної боротьби, що підкреслює необхідність використання нових інформаційних технологій (ІТ), особливо геоінформаційних систем (ГІС) як при організації вогневого ураження противника, так і для забезпечення живучості та відновлення боєздатності власних військових формувань. Накопичений досвід свідчить про те, що ефективне вирішення складних завдань під час цих операцій є практично неможливим без використання даних ГІС.


У сучасних умовах ГІС може бути визначена як система управління базами даних, призначена для роботи (збору, зберігання, структуризації, аналізу і виводу) з територіально-орієнтованою інформацією. Найважливішою особливістю ГІС є спроможність пов'язувати картографічні об'єкти з їх властивостями (атрибутами). Кожному картографічному об'єкту ставиться у відповідність рядок таблиці (запис у базі даних) з атрибутивною інформацією, що й визначає основні функціональні можливості ГІС.

 

20072017 начало
Технологія використання ГІС дозволяє об'єднати великі обсяги картографічної і тематичної інформації в єдину систему і створити узгоджену цифрову структуру для аналізу територіальних даних. ГІС відкривають нові шляхи для комбінування інформації про території і відображення результатів на основі даних про просторові зв'язки, що має принципове значення для підвищення якості управління під час планування і проведення антитерористичних (протидиверсійних), миротворчих операцій. ГІС-технології об'єднують традиційні операції з базами даних, як-от запит і статистичний аналіз з перевагами повноцінної візуалізації даних та їх географічного (просторового) аналізу. Саме це й відрізняє ГІС від інших інформаційних систем і забезпечує унікальні можливості для їх застосування під час вирішення широкого спектру завдань, пов'язаних, насамперед, з прийняттям рішень, плануванням дій і прогнозом їх наслідків.

 

20072017 На поле боя 3
Будь-яка область застосування геоінформаційних систем передбачає виконання наступних п'яти основних процедур роботи з даними: введення, маніпулювання, управління, запит і аналіз, візуалізація.


Під час планування і проведення антитерористичних (протидиверсійних), миротворчих операцій ГІС є найбільш ефективною як система представлення інформації, оскільки забезпечує значну наочність вихідних даних у порівнянні із звичайними географічними картами, а також дозволяє вирішувати багато аналітичних завдань, що використовують просторову інформацію.


Аналіз планування і проведення миротворчих операцій дає змогу виділити наступні області, де застосування геоінформаційних систем може дати найбільший ефект.


Перша - картографування, зокрема введення даних спостережень, складання топографічних, гідрографічних та інших природних і спеціалізованих карт, створення схематичних планів і карт за космічними даними. ГІС дозволяє здійснювати візуалізацію картографічної інформації, що є недоступним для паперових карт. Тривимірне представлення місцевості з конкретної точки місцезнаходження спостерігача (її віртуальний обліт) дасть можливість керівнику операції більш повно представити картину дій, що відбуваються, ніж з використанням звичайної карти.

 

20072017 Mi 24
Друга - аналіз місцевості, що включає визначення зон видимості і профілів місцевості, параметрів маршрутів при переміщенні військових колон, шляхів доступу до об'єктів тощо.
Слід зазначити, що два близькі за змістом завдання – вибір оптимального маршруту за умов наявності транспортної (наприклад, дорожньої) мережі і при пересуванні по бездоріжжю – в геоінформатиці істотно розрізняються. Кожне передбачає створення певної організації даних і математичного апарату. Перше завдання належить до групи завдань аналізу просторових мереж (графів) і спирається на векторне представлення даних; друге використовує растрову модель даних і методи мінімізації на оцінній поверхні. І одне, і друге можуть розрізнятися за складністю, наприклад, включати бар'єри - ділянки, лінії, крапки на лініях (дорогах), які є повністю непрохідними або такими, що певною мірою ускладнюють пересування. Для визначення оптимального маршруту на заданій дорожній мережі, рішення може проводитися з урахуванням лише відстані (тобто довжини ліній, що складають дорожню мережу) або якихось інших характеристик (наприклад, середнього часу руху).


Третя - моделювання зазначених операцій з урахуванням особливостей місцевості, на якій вони проводяться. Зміна конфігурації рельєфу, переміщення наземної техніки і авіації може відображатися в режимі реального часу. Це дозволяє визначити ефективність різних варіантів залучення сил та засобів як під час планування, так і в ході практичної реалізації плану операції, а з урахуванням актуалізованої просторової інформації - забезпечити своєчасну реакцію на зміни обстановки.


Четверта - знаходження оптимального місцеположення об'єкта і розподіл ресурсів. У всіх завданнях, пов'язаних з ресурсами (що розуміються узагальнено), існують два типи об'єктів: джерела ресурсів і споживачі ресурсів. В умовах завдання знаходження оптимального місцеположення об'єкта задаються: критерії, просторовий розподіл можливих споживачів ресурсів, існуюча транспортна мережа, що визначає можливості їх доступу до нового (шуканого) об'єкта, додаткові просторові обмеження.


П'ята - навігаційні системи. Застосування геоінформаційних систем, суміщених з навігаційними засобами, дає змогу пілотові літака або водієві рухомого засобу точно визначити своє положення з прив'язкою до карти, зображеної на екрані комп'ютера (масштаб карти може за необхідності укрупнюватися або зменшуватися).


Шоста - тренажери, які використовуються для підготовки військових фахівців (льотчиків, водіїв бойових машин тощо). Використання ГІС дозволяє максимально наблизити заняття до реальних умов. Важко переоцінити значення таких систем з погляду функціональної ефективності та економії засобів, якщо врахувати, що з їх допомогою легко моделювати різні критичні і нестандартні ситуації.


Крім цього, система може застосовуватися для виробництва твердих копій карт, спеціально пристосованих під імітаційні завдання. На цих картах повністю відображаються тільки ті параметри місцевості, які безпосередньо стосуються вирішення поставленого завдання, а інші характеристики або зовсім відсутні, або вводяться з меншим ступенем деталізації. Такі карти вважаються найбільш наочними для завдань моделювання бойових дій на місцевості, легко читаються всіма категоріями військовослужбовців.

 

20072017 ZU 23 2 o
Сьома - розвідка, включає збір і аналіз різноманітної інформації про цілі і об'єкти протиборчих сторін, переміщення військових підрозділів і бойової техніки, місця розміщення особового складу і техніки, зберігання боєприпасів на території проведення операції тощо. За допомогою ГІС всю масу зібраної первинної інформації може бути відповідним чином структуровано, проаналізовано і візуалізовано.


Восьма - прикордонний контроль. ГІС може використовуватися при прикордонному контролі, що включає імміграційний контроль; локалізацію і ізоляцію транспортних засобів зі зброєю, наркотиками, порушниками кордону, патрулювання кордону й оповіщення про місце порушення прикордонної смуги, візуалізацію пошуку порушників.


Дев'ята - класифікація території за сукупністю ознак. Цю проблему може бути вирішено із застосуванням методів багатовимірних класифікацій, де об'єктом є яка-небудь невелика ділянка місцевості, елементарна одиниця заданої схеми території. Але іноді виникають завдання районування, що вимагають об'єднання різних типів просторових завдань. Наприклад, з допомогою ГІС можна виявити мету і задуми антидержавних озброєних формувань, етнічних чищень, отримати наочне відображення на карті складу населення району до і після чищення, число загиблих і зниклих безвісти унаслідок геноциду, місця зруйнованих об'єктів культури, концентраційних таборів і масових поховань, області, які контролюються протиборчими сторонами, тощо. Такі дані можна «зв'язати» один з одним у просторовому і тимчасовому аспектах, щоб простежити ситуацію в динаміці. Так, використання ГІС під час аналізу Косовського конфлікту дало змогу скласти карти, на яких були вказані місця змішаного мешкання сербів і албанців та населені пункти, де розміщувалися особи однієї національності; проводити аналіз поетапного переміщення населення в ході розвитку конфлікту; визначати межі місць із значною небезпекою зіткнень на етнічному ґрунті. Схожі завдання можна виконувати і в інших зонах.


Таким чином, використання ГІС стає об'єктивною реальністю на різних етапах планування і проведення антитерористичних (протидиверсійних), миротворчих операцій. Це, своєю чергою, вимагає обґрунтованого вибору відповідного інструментального засобу з тих, що є на ринку товарів провідних країн світу.

 

Сергій ГРИНЧЕНКО, Укрспецконсалтинг

! При використанні вмісту сайту обов’язковим є активне гіперпосилання на defence-ua.com, що не закрите від індексації пошуковими системами

Переклад

ukarzh-TWenfrdeitptrues