AFCEA 1В умовах протистояння підступній гібридній агресії Російської Федерації, для України чутливим та важливим є питання посилення системи національної безпеки держави. Всеохоплюючий технічний прогрес виводить на передній план необхідність обміну високими технологіями з передовими країнами та корпораціями світу в таких сферах, як кібербезпека, управління військами, зв'язок та інше. Підвищити якість та ефективність такого обміну можливо за рахунок співпраці з більш потужними в технічному та організаційному плані гравцями. Ще ширші можливості може надати членство в спеціалізованій організації, в якій об’єднані фахівці та компанії, що мають досвід діяльності в конкретній сфері. Однією з таких організацій є міжнародна асоціація AFCEA International. Про те, що представляє собою організація та які перспективи її діяльності в Україні, Defense Express поспілкувався з Головою Української асоціації з питань комунікацій та електроніки в інтересах безпеки і оборони та представником міжнародної організації AFCEA International в Україні Мяльницею Олегом Георгійовичем.

 

- Олег Георгійович, поясніть будь-ласка, що представляє собою асоціація AFCEA International та яка мета діяльності цієї організації?

 

SAM 3891 11

 Олег Георгійович Мяльниця

AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) International - це міжнародна неприбуткова недержавна організація, яка базується на індивідуальному (окремих громадян з різних країн) та колективному (корпорацій та підприємств) членстві, яка надає своїм членам всебічну підтримку у доступі та використанні актуальної інформації в галузях інформаційних технологій, сучасних засобів комунікацій та електронного зв’язку. Асоціація налічує 32 368 індивідуальних членів, 150 відділень-представництв по всьому світу та 1 616 корпоративних членів.

 

Саме за допомогою AFCEA International, завдяки неформальним зв’язкам, комунікації та спільній діяльності, можливе форсоване покращення ситуації як в області кібербезпеки, так і в переозброєнні сектору безпеки України сучасними та високотехнологічними засобами управління та зв’язку.

 

- Опишіть, яка загальна структура асоціації та яке її місце на міжнародній арені?

 

AFCEA є провідною недержавною організацію, що забезпечує зв’язок між силовими відомствами країн НАТО та союзників, бізнесовими та науковими колами з метою впровадження передових знань та технологій для забезпечення міжнародної безпеки. Організація має високий авторитет в професійному середовищі та дієвий вплив на процеси розвитку інформаційних технологій, зв’язку, електроніки в секторі безпеки.

 

Членами організації є, як правило, люди з галузей STEM (наука, технології, електроніка, математика), силових структур та корпорації, що взаємодіють з відповідними державними органами. Відповідно належності до певного регіону всі члени організації об’єднані в чаптери (відділення), які є основною структурною одиницею організації.

 

Керівництво організацією здійснюється обраною Радою, Радою директорів, Виконавчим комітетом та Консультативною молодіжною радою. В штаб-квартирі організації на постійній основі також працюють співробітники, що забезпечують ефективну безперервну діяльність організації.

 

- Розкажіть, будь-ласка, про історію заснування AFCEA International.

 

Хоча офіційно асоціація заснована 70 років тому у 1946 році, її історія базується на стародавній організації зв’язківців США Signal Corps, що народилася під час Громадянської війни в 1850-х роках та пройшла у своєму розвитку дві світові війни. Під час Другої Світової війни вона налічувала більше 50 000 членів.

 

В 1946 році на базі Signal Corps в асоціацію об’єдналися декілька галузевих ветеранських організацій зв’язківців. Асоціація змінювала назву і остаточна сучасна назва AFCEA International була встановлена в 1954 році.

 

Перші чаптери (відділення) організації в Європі були засновані військовослужбовцями США, в Парижі у 1952 році, Лондоні - 1954 році, Неаполі - 1961р., Бельгії - 1968 р., Штутгарті - 1973 р., Кайзерслаутерні - 1976р., Вормсі - в 1977 р. У 1982 році в розвиток подій з’явився головний європейський офіс в Брюсселі.

 

На сьогодні AFCEA International має свої відділення - чаптери по всьому світові.

 

- Які, за Вашими оцінками, переваги можуть отримати вітчизняні організації та підприємства, а також індивідуальні члени при набутті членства в асоціації AFCEA International?

 

Українські організації та підприємства, продукція або послуги яких пов’язані з напрямками STEM (наука, технології, електроніка, математика) та можуть бути використані в сегменті безпеки, мають можливість збільшити свою частку ринку за рахунок членства в організації. Всі нові учасники детально презентуються професійній спільноті в спеціалізованому часописі “СИГНАЛ”. Крім цього вони вносяться до тематичного каталогу, що дозволяє знайомити зі своєю продукцією та можливостями цільову аудиторію.

 

Також відбувається інформаційна підтримка на всіх спеціалізованих та тематичних заходах асоціації AFCEA International, а у разі спонсорства - сприяння в організації та проведенні багатосторонніх зустрічей-перемовин з зацікавленими сторонами. Важливим також є участь у постійно діючих форумах спілкування з іншими членами асоціації, які представляють уряд, професійні спільноти, промисловість та навчальні заклади.

 

Членство та спільна участь вітчизняних підприємств в національному чаптері дозволяє зосередити спільні ресурси для якісної та результативної організації та залучення на виставки, конференції та симпозіуми потенційних клієнтів з країн НАТО та їх союзників.

 

Для людей, що прагнуть бути професійно обізнаними, бути в курсі щодо нових тенденції ринку, інновацій та питань кібербезпеки, індивідуальне членство в AFCEA International має важливе, навіть стратегічне значення. Всі учасники отримують доступ до розширеної галузевої інформації, мають можливість дистанційного навчання та підвищення кваліфікації, інформуються про майбутні події і теми розгляду з предметної області, щоб сприяти професійному зростанню та самовдосконаленню. Конкурси та гранти надають можливість з реалізації найвищих особистих досягнень.

 

- Якою є процедура набуття членства в асоціації AFCEA International?

 

LogoTopLeftІндивідуальне членство передбачає обізнаність особи з місією, структурою та завданнями організації, згоду з встановленими правилами, бажання приймати участь в діяльності та сплату щорічних членських внесків. Для вступу необхідно заповнити відповідну он-лайн форму на сайті організації, надати необхідні ідентифікаційні данні та сплатити платіжною карткою членський внесок. Після процедури верифікації, яка відбувається в стислий термін, новий член сповіщається про прийняття в організацію, отримує індивідуальний номер та доступ до персонального кабінету. З цього моменту він отримує повний доступ до он-лайн матеріалів організації, в тому числі до архіву спеціалізованого часопису “Сигнал”.

 

Для колективного (корпоративного) членства процедура набуття схожа. Відмінність полягає в більшому обсязі попередньої інформації про підприємство та обґрунтуванні мотиваційної складової щодо вступу. Відповідно до мети вступу та обраній ступені інтеграції в організацію новим корпоративним учасникам надаються відповідні градації членства з різними можливостями, преференціями та правами. Відповідно до виду колективного членства різняться і розміри членських внесків, які залежать також і від кількості робітників підприємства.

 

- Чи можливе відкриття в Україні чаптеру AFCEA International та що для цього потрібно?

 

Відкриття чаптеру AFCEA International в Україні потребує як сучасна ситуація пов’язана з умовами протистояння в гібридній війні, розв’язаною Росією, так і стратегічна мета регіонального лідерства. Тому це питання потрібно ставити в іншій площині, а саме “як найшвидше відкрити чаптер в Україні та досягти його ефективної для країни діяльності”.

 

Хоча ніяких гарантій керівництво асоціації не надає, проте всіма засобами в комунікації з першими індивідуальними членами з України надає сигнал – все в руках української професійної спільноти. Отже, наполегливість та відповідальність наших співвітчизників, колег з галузі та державних діячів стає визначальним чинником в результативності по створенню відділення в Україні.

 

Що потрібно для прискорення процесу створення чаптеру? Не так вже й багато. Перш за все наявність в Україні індивідуальних та колективних членів в кількості не менш 25-ти. Після вирішення питання щодо кількісного складу членів, залишаться нескладні організаційні кроки. Це проведення установчого зібрання, обрання керівного органу та надання заявки до центрального органу асоціації для затвердження рішення про створення регіонального українського чаптеру. Злагоджені та чіткі організаційні дії, що підтвердять серйозність намірів, гарантують позитивне рішення в штаб-квартирі AFCEA International.

 

- Як ви оцінюєте перспективи діяльності асоціації AFCEA International в Україні?

 

Насправді, діяльність асоціації в Україні буде залежати саме від українських членів. Попередній досвід свідчить, що країни які виявляють ініціативу та активну позицію, відчули всі переваги кооперації з потужним науково-технічним потенціалом США - альма-матер організації. На відміну від громіздких та неповоротких державних структур, неурядова організацію має можливість оперативно та конкретно сприяти отриманню необхідної інформації, технологій, кінцевої продукції та послуг для потреб національної безпеки України. Саме те, що потребує Україна сьогодні, коли часовий фактор стає визначальним.

 

Тому в разі чіткої діяльності українського чаптеру з організації потрібних контактів, перемовин, тематичних конференцій та симпозіумів з залученням цільової аудиторії, отриманні зворотного зв’язку з державними структурами та знанням їх потреб – ми можемо отримати важливий інструмент для підвищення захищеності країни. Цей інструмент може стати вирішальним у тривалій боротьбі з потужним та безкомпромісним противником, що має на сьогодні кращу технологічну базу.

 

Чаптер в Україні також може започаткувати нові стандарти відносин між державою, бізнесом та громадянами, надати приклад функціонування для національних галузевих організацій, використовуючи багаторічний успішний досвід AFCEA International.

 

Розпитував Сергій Радкевич, Defense Express

 

! При використанні вмісту сайту обов’язковим є активне гіперпосилання на defence-ua.com, що не закрите від індексації пошуковими системами

Переклад

ukarzh-TWenfrdeitptrues